Poduzeće MM MODEL d.o.o. provodi projekt sufinanciran iz EU fondova kroz javni poziv E-impuls

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta: MM MODEL proširenje kapaciteta
Razdoblje provedbe projekta: 14.07.2017. - 14.03.2018.
Naziv korisnika: MM MODEL d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 742.300,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn

 

Ovim projektom se ulaže u proširenje proizvodnih kapaciteta: galoni i palete za distribuciju vode, kako bi poduzeće osiguralo kontinuirani rast i razvoj poslovanja. Za adekvatno praćenje povećanja proizvodnih kapaciteta potrebni su i viličari koji će omogućiti učinkovito korištenje skladišnog prostora na više razina, te opsluživanje povećanje proizvodnje i distribucije. Galonske boce su dugotrajna imovina poduzeća sa prosječnim vijekom trajanja 6-8 godina. Za distribuciju vode u galonima su potrebne i posebne palete kako bi se osigurala trajnost boca i izbjegla oštećenja prilikom transporta. Ovim projektom ulaže se u proširenje proizvodnih kapaciteta kroz aktivnosti A1. nabava viličara i A2. nabava galonskih boca i
paleta.

 

Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se rezultati R1. Nabavljeni viličari koji omogućuju opsluživanje povećanja proizvodnje su u funkciji i R2. Nabavljene galonske boce i palete za povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća. Rezultatima će se postići cilj projekta:
proširenje proizvodnih kapaciteta poduzeća MM MODEL d.o.o, sa svrhom iskorištavanja potencijala izvora vode i osiguranja dugoročnog rasta i razvoja poslovanja.

 

Kontakt za informacije: prodaja@mm-model.hr